O društvu

Društvo 1824 je bilo ustanovljeno 19. 12. 2011 z namenom združevanja prostovoljcev vseh generacij, ki želijo razvijati raznovrstne dejavnosti na območju mesta Brežice, Župnije Brežice in Občine Brežice. Izhodišče in vzgib za ustanovitev društva sta bila prav prizadevanje številnih, da bi ob gradbeni prenovi stavbe nekdanje osnovne šole na Kržičnikovi ulici 2, nepremičnega spomenika lokalnega pomena, zasnovali tudi raznovrstne programe, ki bodo sestavni del stavbe, posvečene povezovanju tako znotraj župnije kot širše javnosti.

 

Tako je bil oblikovan tudi cilj društva – združevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preživljanja prostega časa ter aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj ter so usmerjeni v aktivno sodelovanje pro celostni prenovi Slomškovega doma.

 

S svojim delovanjem in zastavljenimi projekti člani stremijo h glavnemu cilju Društva 1824, tj. zagotavljanju pogojev za delovanje raznovrstnih programov in prireditev, ki vključujejo: dejavnosti za otroke in mladino, kulturne, socialne, karitativne dejavnosti, dejavnosti za družine, starejše, izobraževalne, duhovne, športne in rekreacijske dejavnosti. Društvo 1824 od svoje ustanovitve dalje s svojim delovanjem prispeva k nadaljnjem razvoju in nadgradnji že zastavljenih in izvedenih projektov ter programov na tem področju.

 

Društvo 1824 je poimenovano z letnico, ki obeležuje gradnjo nekdanje šole, danes z naslovom Kržičnikova 2, in letom, ko je bil bl. Anton Martin Slomšek posvečen v duhovnika. Slomšek (1800–1862) je s svojim delovanjem zaznamoval tako župnijo Brežice, še bolj pa občino Brežice.

 

V okviru župnije Brežice že vrsto let deluje več različnih skupin, ki so se pod okriljem Društva 1824 medsebojno povezale z namenom razvijanja in izvajanja dejavnosti s področja otrok in mladine, kulture, sociale, družine, starejših občanov, izobraževanja, športa ter rekreacije, ustvarjanja, posredovanja, predstavljanja in varovanja kulturnih vrednot in dediščine na območji župnije Brežice.

 

Aktivnosti društva sooblikujejo tudi gradbeni odbor, skavti, biblična skupina, zbori in župnijska Karitas.

 

Med najpomembnejšimi nalogami je spremljanje razpisov in priprava prijav nanje. V vseh letih delovanja smo se pri tem trudili na različnih področjih, predvsem ob razpisih namenjenih tudi prenovi kulturne dediščine in njeni revitalizaciji. Pripravili smo različne dokumente, ki so podlaga za aktivno delo tudi v prihodnjih letih.