Ulična razstava: Župnijska cerkev Sv. Lovrenca Brežice-pogled na umetnostnozgodovinsko dediščino

Ob cerkvi Sv. Lovrenca so 29. oktobra 2020 na ogled postavili ulično razstavo. Več o tem so povedali:

O omenjeno razstavi so poročali tudi v Posavskem obzorniku. Celoten članek je na povezavi:

https://www.posavskiobzornik.si/kultura/ulicna-razstava-posvecena-vpogledu-v-najvecje-umetnostnozgodovinske-zaklade-zupnijske-cerkve-sv-lovrenca-91660