Občni zbor članov društva 1824

Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 2020, smo se na Zboru članov srečali člani Društva 1824.

Občni zbor Društvo 1824

Srečanje je s svojim predavanjem obogatil msgr. dr. Stanislav Lipovšek, ki je izvedel predavanje na temo Blaženi Martin Slomšek in njegovo delo za edinost.

dr. Stanislav Lipovšek v Slomškovem domu v Brežicah

Ob tem vas vabimo k prenosu datoteke in branju poročila o delu Društva 1824 za leto 2019.

Z odprtimi rokami sprejmemo tudi nove člane Društva 1824. Prijavnica se že nahaja na naši spletni strani.

PROGRAM DELA “DRUŠTVA 1824” za leto 2020

Januar 2020: koledovanje

Februar 2020: 8.2.2020 – Zbor članov in predavanje msgr. dr. Stanislava Lipovška na temo »Blaženi Anton Martin Slomšek in njegovo delo za edinost“.

April 2020: v velikonočnem času bo organizirana otroška velikonočna delavnica.

Junij 2020:

1. Dan državnosti ob lipi, 25. 6. 2020: organizacija in izvedba proslave ob dnevu državnosti.

2. Slomškov večer v brežiškem Slomškovem domu – 2. del: prijava zajema pripravo kulturne prireditve z naslovom Slomškov festival, katere glavni namen je ob osveščanju o pomenu Slomškovega dela, predstavitev bogate ustvarjalnosti (glasba, literatura, vizualna umetnost) Brežičanov, tako tistih, ki so tako imenovani “stari” Brežičani kot tudi priseljenih Brežičanov, ter njihovo druženje. Zaključna prireditev je predvidena 7. 6. 2020.

Julij / avgust 2020:

1. Oratorij.

2. Rokovo 2020, 16. avgust 2020, sejem in »telerflajš«: organizacija in strokovna izvedba rokodelskega sejma s prikazom različnih veščin in ponudbo »telerflajša« – obujanje medgeneracijskega druženja in učenja. Za izvedbo bodo potekale pripravljalne delavnice za prenos znanj in veščin v času od aprila do julija 2019. Predvidene so 3 delavnice z različnih rokodelskih področij, značilnih za Brežice in okolico.

Oktober 2020:

1. Fotografska razstava in AV gradivo: Davor Lipej: Brežice – pogled v umetnostnozgodovinsko dediščino: po uspešno izvedenih razstavah, ki so predstavljale pogled v bogat arhiv Davorja Lipeja, se enota nadaljuje z dokumentiranjem in predstavljanjem bogate umetnostnozgodovinske dediščine Brežice. Prvi del bo namenjen sakralni dediščini in pomembnim delom mesta Brežice.  Nova razstava in AV zapis bo predstavljena oktobra 2020 in bo na ogled vsaj do marca 2021. Pripravljen bo obrazstavni program: 2 javni vodstvi s vsebinskimi poudarki iz razstave. Strokovna sodelavca: dr. Jože Škofljanec in Alenka Černelič Krošelj.

2. Socialni teden, zadnji teden septembra 2020: organizacija in izvedba okrogle mize z osrednjo temo, ki je del vseslovenske akcije Socialni teden. Teme odpirajo pomembna vprašanja sodobne družbe in nagovarjajo širšo publiko.

December 2019: v predbožičnem času bodo organizirane delavnice, kjer bodo otroci skupaj z voditelji ustvarjali jaslice, okraske za jelko, božične voščilnice in adventne venčke.

Nadaljevali bomo s proučevanjem zgodovine nekdanje šole, zbirali zgodbe, zbirali fotografije in digitalizirali le-te s ciljem celovite predstavitve življenja »stare šole« v različnih obdobjih. Rezultat bo nadaljevanje cikla zbiranja in snemanja pričevanj, čeprav gre za čas, ko je bilo manj fotografij, spomini pa se počasi sestavljajo v zgodbe.

Rezultat: STALNA RAZSTAVA IZBRANIH STARIH FOTOGRAFIJ iz življenja šole je predvidena za leto 2021, ob 10-letnici DRUŠTVA 1824

Tudi letos bomo sodelovali pri obeležitvi 18. maja – dneva mestnih pravic in praznika KS Brežice, se vključili v brežiški oktober in v program Brežice moje praznično mesto.

Pripravila: mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica