Učna ura o Slomšku

Po poti Antona Martina Slomška v Posavju Društvo 1824 v letošnjem letu skupaj s Fakulteto za turizem in raziskuje Slomškovo dediščino v Brežicah z namenom obogatitve brežiške kulturne in turistične ponudbe ter osveščanja tako domačinov kot turistov o pomenu Slomška za Brežice in Slovence. Del bogate brežiške kulturne dediščine predstavlja tudi zapuščina slovenskega pesnika, učitelja, duhovnika in intelektualca Antona Martina Slomška, ki je del svojega življenja preživel tudi v naših krajih, na kar danes spominjajo Slomškova ulica, Slomškov dom, Društvo 1824 itd. Ker je Slomškova dediščina pomembna ne le za različne skupine lokalnega prebivalstva, ampak predstavlja potencial tudi v turističnem smislu, se z raziskovanjem Slomškove dediščine in njenim vrednotenjem v turističnem smislu intenzivno ukvarjajo študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru skupaj z mentoricama doc. dr. Jasno Potočnik Topler in mag. Mojco Strašek Dodig. Študenti v okviru projekta raziskujejo, kaj vse zajema dediščina Antona Martina Slomška in dediščino v okviru delavnic in javnih dogodkov predstavljajo Brežičanom. 10. 4. so se oglasili v Domu upokojencev Brežice in skozi zabaven program predstavili življenje Antona Martina Slomška, njegov izjemen pomen za Slovence in slovenski jezik, njegova dela in se osredotočili na njegovo delovanje na Bizeljskem. 10. maja so Slomškovo življenje predstavili osnovnošolcem – veroučencem. Zaključna prireditev, za širšo javnost, s kulturnim programom in pogostitvijo, pa bo 9. junija 2019 ob 20. uri, v Slomškovem domu. Na slednjo vljudno vabljeni!