O letnem zboru članov društva 1824

Člani društva 1824 so opravili letni zbor članstva, na katerem so uvodoma poslušali poročilo predsednice o opravljenih dejavnostih v minulem letu.

V četrtek, 7. 2. 2019, je v Slomškovem domu v Brežicah potekala že osma seja Zbora članov Društva 1824. Izvolili smo tudi novega člana NO Društva 1824, Aljaža Zorka. Vabljeni k pregledu in branju poročila o delu Društva 1824 v letu 2018 in programa dela za leto 2019. Veseli bomo tudi vaših predlogov. Vse člane Društva 1824 tudi ponovno vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je prihodkovni vir Društva 1824 ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov društva. Slednjo lahko poravnate v župnišču v Brežicah (pri g. župniku). Veseli bomo tudi novih članov.

POROČILO O DELU DRUŠTVA 1824 ZA LETO 2018

Januar 2018: Organizirano koledovanje. Gre za običaj, ko otroci, preoblečeni v svete tri kralje, obiščejo domove, zaželijo srečo in prinašajo novo upanje. Mladi koledniki so 6. januarja 2018 obiskali več kot 1100 domov. V letošnjem letu smo kupili oz. sešili tudi nove obleke. Društvo se je uspešno prijavilo na dva občinska javna razpisa, in sicer za sofinanciranje projektov na področju MLADINE (projekta: Oratorij 2018 in Ohranjanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg 2018) in LJUBITELJSKE KULTURE.

Marec 2018: V velikonočnem času, 24. 3. 2018, je bila že šestič zapored organizirana otroška velikonočna delavnica. Na delavnici so otroci izdelovali butarice, pirhe in velikonočne voščilnice.

April 2018: Društvo 1824 je v sodelovanju z OŠ Maks Pleteršnik Pišece na dan odprtih vrat šole odprlo razstavo v šoli. Na razstavi je bil predstavljen izbor panojev razstav, ki jih je med letoma 2015 in 2017 organiziralo Društvo 1824 in jih predstavilo v nekdanji šoli v Brežicah (Kržičnikova 2 – Slomškov dom) ter predstavljajo vpogled v bogat fotografski in delno avdiovizualni arhiv snemalca, fotografa, vestnega AV zapisovalca življenja v občini Brežice že več kot 25 let. Razstava je gostovala v Pišecah s posebnim namenom, saj je avtor skozi objektiv ujel kar precej utrinkov iz kraja, pa tudi čas, ko se je gradila sedanja stavba osnovne šole. Fotografije krajev, dogodkov in ljudi predstavljajo svojevrstno bogastvo za to področje. Razstavo je na odprtju predstavila Alenka Černelič Krošelj, program pa so oblikovali učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Junij 2018: 1. Slovesnost – proslava ob dnevu državnosti, 25. junij 2018, ob osamosvojitveni lipi. Društvo 1824 od leta 2016 – od 25. obletnice samostojne Slovenije skrbi za zavedanje, da je lipa pred cerkvijo sv. Roka posvečena novi državi. Tako smo organizirali tretjo obeležitev, ponovno v sodelovanju z Občino Brežice. Slavnostni govornik je bil Ivan Molan, župan občine Brežice, kulturni program pa so oblikovali predsednica Društva 1824, mag. Mojca Strašek Dodig in mešani pevski zbor Župnije Brežice pod vodstvom Jelke Žnideršič. 2. Dediščina brežiških frančiškanov, 13. junij 2018, prireditev v spomin na izgnane Frančiškane ter predstavitve brošure avtorja dr. Jožeta Škofljanca Frančiškani so v Brežicah pustili številne sledi, najmočneje prav na področju šolstva tako s stavbo kot s svojim izobraževalnim delom. Na god sv. Antona Padovanskega, ki je zavetnik frančiškanov smo skupaj z Gimnazijo Brežice in Župnijo Brežice pripravili slovesnost v nekdanjem prezbiteriju cerkve, ki danes služi kot gimnazijska galerija. Ob tem je bila predstavljena tudi brošura, ki na kratko, a dovolj obsežno predstavlja dediščino brežiških frančiškanov. Predstavil jo je avtor dr. Jože Škofljanec. Prireditev so sooblikovali dijaki Gimnazije Brežice, Uroš Škof, ravnatelj Gimnazije Brežice, Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, Milan Kšela, brežiški župnik, Alfonz Grojzdek, ki je obiskoval Gimnazijo po drugi svetovni vojni in Alenka Černelič Krošelj kot predstavnica Društva 1824. 3. Člani Društva 1824 smo sodelovali tudi pri izvedbi dogodka Dobrodošli doma – za Slovence izven meja, ki se je v občini Brežice odvijal 16. junija ter se z mašo in druženjem s pevci iz Pulja nadaljeval tudi v nedeljo 17. junija 2018.

Julij 2018: Program Oratorij se v občini Brežice izvaja neprekinjeno že od leta 1991. Pripravljajo ga animatorji, ki so bili člani društva Župnijski mladinski center, dokler je delovalo. V zadnjem času pa se je oratorij izvajal na lastno pobudo animatorjev. Od leta 2012 se program oratorij priključuje Društvu 1824. Letos je potekal od 15.7. do 22.7. 2018. Letošnji oratorij v Brežicah je bil največji do sedaj, kot tudi največji letos v občini Brežice.

Avgust 2018: Rokovo 2018, 16. avgust 2018, sejem in »telerflajš« Od leta 2014 Društvo 1824 prireja oživljene rokodelske sejme in zbrane pogosti z značilno brežiško mestno juho – »telerfaljšem«. Predstavijo se domači rokodelci in različne skupine, s tem pa predstavljamo obrti, znanja ter obujamo medgeneracijsko sodelovanje ter revitaliziramo dediščino enega izmed najpomembnejših dogodkov v Brežicah v preteklih stoletjih.

Oktober 2018: 1. Fotografska razstava in AV gradivo iz arhiva Davorja Lipeja, 3. del: Brežice po letu 2000, 28. oktobra 2018. Razstava je na ogled do marca 2018. Pripravljen bo tudi obrazstavni program: 2 javni vodstvi z vsebinskimi poudarki iz razstave. 2. Vzpostavitev in delovanje spletne strani Društva 1824 Društvo še ni imelo svoje spletne strani in je gostovalo na spletni strani Župnije Brežice. Z lastno spletno stranjo želimo poskrbeti za boljšo promocijo, predstavljanje in prepoznavnost aktivnosti Društva 1824. Stran bomo ves čas nadgrajevali.

Dostop do strani: http://drustvo1824.si/ 3. Dobrodelnost, izziv sodobne družbe, okrogla miza z dr. Antonom Stresom Predavanje je bilo organizirano v okviru Socialnega tedna 2018. Tema predavanja dr. Antona Stresa je bila senzibilizacija naše družbe na dobrodelnost in solidarnost, in sicer koliko in v čem nagovarja dobrodelnost in solidarnost, še posebno kristjane, kakšen je družbeni nauk Cerkve na tem področju in koliko ga Cerkev avtentično oznanja ter potem tudi živi.

December 2018: V predbožičnem času so bile organizirane delavnice, kjer so otroci skupaj z voditelji ustvarjali jaslice, okraske za jelko, božične voščilnice in adventne venčke. Brežice, 7. 2. 2019

Pripravila: mag. Mojca Strašek Dodig, predsednica

PROGRAM O DELU DRUŠTVA 1824

ZA LETO 2019

V letu 2019 bo Društvo 1824 nadaljevalo s prizadevanjem, da pridobi čim več sredstev za nadaljnjo obnovo Slomškovega doma ter slednjega napolni z različnimi vsebinami, v okviru katerih bi se srečevali in povezovali ljudje vseh generacij.

Okvirni program dela za leto 2019:

Januar 2019:

Že organizirano koledovanje.

Društvo se je prijavilo na dva občinska javna razpisa, in sicer za sofinanciranje projektov na področju MLADINE (projekta: Oratorij 2018 in Ohranjanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg 2018) in LJUBITELJSKE KULTURE.

Marec 2019:

Izvedba projekta Po sledeh Antona Martina Slomška, v sodelovanju s Fakulteto za turizem.

April 2019:

V velikonočnem času bodo organizirane otroške velikonočne delavnice.

Junij 2019:

Slovesnost – proslava ob dnevu državnosti, 25. junij 2019, ob osamosvojitveni lipi, četrta obeležitev.

Julij 2018:

Program Oratorij.

Avgust 2018:

Rokovo 2019, 16. avgust 2019, sejem in »telerflajš«

Oktober 2018:

1. Nadaljevali bomo s proučevanjem zgodovine nekdanje šole, zbirali zgodbe, zbirali fotografije in digitalizirali le-te s ciljem celovite predstavitve življenja »stare šole« v različnih obdobjih. Rezultat bo nadaljevanje cikla zbiranja in snemanja pričevanj, čeprav gre za čas, ko je bilo manj fotografij, spomini pa se počasi sestavljajo v zgodbe. Rezultat: STALNA RAZSTAVA IZBRANIH STARIH FOTOGRAFIJ iz življenja šole, odprtje oktobra 2019 s ciljem opozoriti na stavbo, na njen pomen in na pomen starih fotografij kot pomembnih dokumentov in pričevalk preteklih obdobij.

2. Fotografska razstava in AV gradivo iz arhiva Davorja Lipeja, 5. del: Brežice po letu 2000 – EU v Brežicah. Nova razstava in predstavitev novega dela AV arhiva Davorja Lipeja. Razstava bo na ogled od oktobra 2019 do marca 2020. Pripravljen bo obrazstavni program: 2 javni vodstvi s vsebinskimi poudarki iz razstave.

3. Predavanje v okviru Socialnega tedna, tema bo sporočena naknadno.

December 2018:

V predbožičnem času bodo organizirane otroške adventne delavnice.

Se nam želite pridružiti tudi vi ?