VABILO: Zbor članov društva 1824

DRUŠTVO 1824 VABI NA SEJO ZBORA ČLANOV, V PONEDELJEK, DNE 7. FEBRUARJA 2019, OB 19. URI, V SLOMŠKOVEM DOMU V BREŽICAH. Vabljeni vsi člani in bodoči člani Društva 1824! Društvo 1824 je bilo ustanovljeno konec leta 2011 z namenom združevanja prostovoljcev vseh generacij, ki želijo razvijati raznovrstne dejavnosti na območju mesta Brežice, Župnije Brežice in Občine Brežice. Cilj društva je združevanje in enotno delovanje različnih skupin, ki v zadnjih letih uspešno delujejo in prispevajo h kakovosti preživljanja prostega časa in aktivnosti ljudi različnih starosti, interesov in znanj. Pomemben del delovanja Društva 1824 je povezan s celovito obnovo stavbe nekdanje osnovne šole na Kržičnikovi ulici 2, nepremičnega spomenika lokalnega pomena. Župnija Brežice se že vrsto let trudi in izvaja gradbeno obnovo, ob tem pa se zaveda, da mora hiša – Slomškov dom dobiti tudi ustrezno vsebino, ki bo združevala različne dejavnosti – tiste, ki so že oblikovane in nove, ki bodo nastale na podlagi potreb in želja sooblikovalcev življenja hiše po gradbeni obnovi. Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev seje Zbora članov Društva 1824 in uvodni pozdrav. 2. Imenovanje delovnega predsedstva, dva člana predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev. 3. Sprejem dnevnega reda. 4. Pregled pristopnih izjav novih članov. 5. Poročila o delu za leto 2018. 6. Finančno poročilo za leto 2018. 7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018. 8. Razprava o poročilih in sprejem poročil. 9. Program dela za leto 2019. 10. Razprava in sprejem programa za leto 2019. 11. Določitev članarine. 12. Razno. Vse člane Društva 1824 tudi vljudno pozivamo k plačilu članarine, ki je prihodkovni vir Društva 1824 ter tudi ena izmed glavnih obveznosti članov društva. Slednjo lahko poravnate na letošnjem Občnem zboru ali kasneje, v župnišču v Brežicah (pri g. župniku).