Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje

Projekt je potekal od februarja do konca novembra 2013. Udeleženci so v procesu razvoja socialno podjetniške ideje izdelali poslovni model za ustanovitev socialnega podjetja. V okviru programa so bili udeleženci strokovno vodeni skozi proces nastajanja socialnega podjetja od zaznavanja in definiranja problema v lokalnem okolju, izoblikovanja poslovne ideje, izdelave poslovnega načrta do zagona podjetja. Preko načrtovanih študijskih poti so udeleženci spoznali primere dobrih praks, različnih oblik poslovnih modelov, nastalih v domačem in tujem okolju, in bili deležni individualnega svetovanja ter pomoči ob zagonu.

Vzporedno so z izvajanjem aktivnosti bodočih socialnih podjetnikov potekala izobraževanja za promotorje socialnega podjetništva v Posavju.

 

 

Koraki do socialnega podjetja:

 

 1. Izobraževanje
 • Osnove podjetništva
 • Socialno podjetništvo
 • Generiranje in vrednotenje podjetniških idej
 • Projektno delo, poslovni načrt in poslovni model
 • Job coaching
 1. Študijske poti in ogledi dobrih praks – Slovenija, Italija
 2. Individualno svetovanje bodočim socialnim podjetnikom
 3. Promocijske aktivnosti za najboljše ideje
 4. Nadgradnja najboljših idej s pilotnim delovnim mestom

 

 

Ključni cilji projekta:

 

 • 1 socialno podjetje
 • 3 pilotna delovna mesta
 • Najmanj 10 udeležencev vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja
 • Izobraženo najmanj 8 promotorjev socialnega podjetništva
 • Vzpostavljenih 6 informacijskih točk; v vsaki posavski občini ena
 • Izdelana analiza potencialov za razvoj socialnega podjetništva v Posavju
 • Izdelan in izveden program Socialnega podjetništva

 

 

Komu je bil program namenjen:

 

 • Mladim do 25 let
 • Ženskam
 • Brezposelnim in dolgotrajno brezposelnim osebam
 • Invalidom
 • Članom kmečkih gospodarstev
 • Vsem drugim zainteresiranim posameznikom ter nevladnim organizacijam, ki jih socialno podjetništvo zanima

 

 

Projekt je vodil Sklad dela Posavje, partnerji pa so bili Zavod Knof, so. p., Lokalna razvojna fundacija Posavje in Društvo 1824.

 

Projekt so financirali: