Oratorij v Brežicah

Oratorij je program, namenjen otrokom, ki želijo svoj prosti počitniški čas nameniti ustvarjalnemu druženju, sovrstniškemu in medgeneracijskemu učenju, usposabljanju za prevzemanje odgovornih nalog in razvijanju raznovrstnih oblik dela, ki vzpodbuja oblikovanje pozitivnih vrednot in aktivnega državljanstva.

Program oratorij se v občini Brežice izvaja neprekinjeno že od leta 1991. Pripravljajo ga animatorji, ki so bili člani društva Župnijski mladinski center, dokler je delovalo. V zadnjem času pa se je oratorij izvajal na lastno pobudo animatorjev. Od leta 2012 se program oratorij priključuje Društvu 1824.