Ohranjevanje in posredovanje dediščine koledarskih in prazničnih šeg

V velikonočnem času in predbožičnem času Društvo 1824 vsako leto organizira otroške delavnice. Na delavnicah otroci v velikonočnem času izdelujejo butarice, pirhe, velikonočne voščilnice, v predbožičnem času pa okraske za jelko, božične voščilnice, adventne venčke ter tudi pečejo Miklavževe piškote. V predbožičnem času bo v okviru tega programa je organizirana delavnica, kjer otroci skupaj z voditelji ustvarjali jaslice. V preteklih letih so poleg klasičnih jaslic otroci že izdelali in postavili tudi miniaturno mesto – model dela mesta Brežice. Ta model obsega cerkev Sv. Lovrenca in nekaj stavb okoli cerkve. Model se vsako leto nadgrajuje. V kolikor bo dopuščal prostor, bomo poskušali ta model razširiti in s tem vključiti še več stavb starega mestnega jedra. Naredili bomo tudi nekaj novih animacij, ki bodo ponazarjale način življenja Brežičanov v preteklosti. Poleg tega bomo na klasičnem delu jaslic z animacijami poskušali čimbolj plastično prikazati svetopisemsko zgodbo o Jezusovem rojstvu. Pri ustvarjanju sodelujejo osebe različnih starosti, pri čemer se znanja že izkušenih  prenašajo na mlajše. Vsako leto se nam pridružijo novi udeleženci, število iz leta v leto narašča, posamezno delavnico obišče od 30 do 40 oseb. Otroci v okviru ustvarjanja spoznajo tudi dolgoletne šege in navade ob praznikih (butarice, adventne venčke, jaslice). Delavnice od vseh udeležencev zahtevajo ustvarjalno, inovativno ter tudi potrpežljivo delo. Med seboj si pomagajo. Delavnice prispevajo tudi k osebnem razvoju otrok ter omogočijo kakovostno preživeti prosti čas.