Delovanje v letih 2011-2014

2011:

Ustanovna seja Društva 1824 je bila​​ dne 19. 12. 2011, čemur je sledila registracija Društva 1824 in vpis v register društev pri Upravni enoti Brežice.​​ Prvi predsednik društva je bil Filip Ferenčak.​​ 

 

 

2012:

Že v prvem letu po ustanovitvi smo uspešno pričeli izvajati projekte na področju dela z mladimi. Povezali smo Oratorij z delom Društva 1824 in s finančno podporo Občine Brežice omogočili izvedbo številnim udeležencem. Od takrat poteka tudi program Ohranjevanje in posredovanje koledarskih šeg in navad, ki je namenjen prenosu znanj in veščin, še posebej v času najpomembnejših praznikov- Velike noči in Božiča.​​ 

 

Ob prvem letu delovanja smo izdali predstavitveno zloženko in plakate, kar je odlično oblikoval Gorazd Bastašić. Oblikoval je tudi logotip društva, ki predstavlja povezanost članov v skupni skrbi za naloge in cilje društva.

 

 

2013:

Skupaj s partnerji smo uspešno izvedli projekt​​ Socialno podjetništvo – Izziv za Posavje​​ (partnerji Lokalna razvoja fundacija Posavje, Zavod Knof, Sklad dela Posavje in Društvo 1824, trajanje 2013- 2014), v okviru katerega je bilo izvedenih več manjših projektov in raznovrstne delavnice za različne ciljne skupine (zakonci, brezposelni, dobrodelnost), ki so se nadaljevale tudi v naslednjih letih in so del stalnega programa društva. Projekt je bil podprt s sredstvi​​ LEADER. Ob tem smo se aktivno vključili tudi v​​ LAS- Lokalno akcijsko skupino Posavje, ki upravlja z EU sredstvi za razvoj podeželja.​​ 

 

Poleg​​ projektov za mlade​​ smo uspešno izvedli tudi dva razstavna projekta. Predstavili smo še neznane fotografije z razstavo​​ Fotografinja sestra Hermina Pacek, pregledna fotografska razstava in po dolgem času ponovno predstavili izjemen​​ križev pot Prešernovega nagrajenca Staneta Kregarja (1905-1973),​​ duhovnika, akademskega slikarja, avtorja poslikave apside naše župnijske cerkve ter nekaj slik in zasnove vitrajev.

 

Od leta 2013 dalje se društvo aktivno vključuje v skupne dejavnosti mesta ob 18. maju, dnevu mestnih pravic (2013 smo praznovali 660 letnico​​ od potrditve mestnih pravic).

 

2014:

Leto 2014 je bilo še posebej uspešno, saj smo člani društva sooblikovali praznovanje 250- letnice romarske cerkve sv. Roka.​​ Rokovo​​ je eden izmed pomembnejših dogodkov v mestu Brežice že stoletja. Pomemben del tega je cerkev sv. Roka, spomenik, ki je sestavni del mesta in sestavni del dediščine ter istovetnosti mesta in občine. Baročna podružnica cerkev sv. Roka, zgrajena po epidemiji kolere leta 1764, stoji ob glavni cesti na izhodu ali vhodu v mesto. Njeno slikovito razgibano zunanjost dopolnjuje dovršena notranjost z veliko fresko- prizorom Marijinega vnebovzetja na zaključni steni prezbiterija. Sakralni prostor služi tudi različnim, skrbno izbranim prireditvam, predvsem koncertom. Na god sv. Roka, 16. avgusta, k cerkvi priromajo številni verniki in drugi. Rokovo so v preteklosti še posebej praznovali brežiški obrtniki, predvsem tesarji in mizarji.​​ 

 

V sklopu počastitve 250 letnice cerkve je društvo pripravilo cikel dogodkov, v katerih se se prepletle glasbena dejavnost, ohranjanje in predstavljanje tako snovne kot nesnovne dediščine​​ ter druge raznovrstne dejavnosti. Načrtovan program smo izvedli v sodelovanje z društvi, ki delujejo v mestu oziroma ob cerkvi ter uporabljajo cerkev kot prizorišče svojih dogodkov, ki so sestavni del dogajanja tako v cerkvi kot v mestu (KUD Brežice, MePZ Viva, Glasbena šola Brežice, koncert je pripravil tudi MePZ Bistrica ob Sotli). Kulturni program je bil izveden od aprila do oktobra, osrednja prireditev pa je bila tako, kot je bilo načrtovano, izvedena 16. avgusta 2014, kjer je ponovno zaživel rokodelski sejem kot rekonstrukcija sejmov, ki so bili še vse do 90-ih let 20. stoletja del brežiškega Rokovega. Ob tem praznovanju smo predstavili tudi kratek film o cerkvi in Rokovem, ki ga je pripravil Davor Lipej s strokovnimi sodelavci Alenko Černelič Krošelj, dr. Ivanko Počkar in dr. Jožetom Škofljancem.​​ 

 

V tem letu se je društvo vključilo tudi v projekt Brežice moje praznično mesto (decembra 2014).

 

Od leta 2014 smo vključeni​​ v vseslovenski program Socialni teden, ki povezuje različne posameznike in ustanove v teden raznovrstnih aktivnosti. ​​ V tem letu smo tako pod okriljem teme Skoči ven! predstavili izkušnje srečevanj na olimpijskih igrah. Z naslovom Olimpijske igre- priložnost za spoznavanje drugih kultur smo 28. 9. 2014 združili izkušnje gostov Primoža Kozmusa,​​ Lede Krošelj in Lare Omerzu. Mladi atletinji sta se ravno vrnili iz olimpijskih mladinskih iger v Nanjingu na Kitajskem, Primož Kozmus pa je izjemen športnik, ki z veseljem podpira in spodbuja mlajše.​​